Komunikaty

Jedenaste posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku odbędzie się 23 marca 2017r. o godz. 13.00 w siedzibie Regionalej Dyrekcji Lasów Państowych w Gdańsku, ul. Rogaczewskiego 9/19. 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 4. Informacja na temat prac między posiedzeniami.
 5. Gospodarka leśna prowadzona w lasach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego jako przykład realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju.
 6. Informacja na temat stanu środowiska na terenie województwa pomorskiego.
 7. Przyjęcie opinii w sprawie dostępności komunikacyjnej regionu.
 8. Przyjęcie opinii w sprawie bezpieczeństwa obywateli w przestrzeni publicznej.
 9. Sprawy organizacyjne:
  • wręczenie powołania w skład WRDS w Gdańsku pani Katarzynie Czajce, przedstawicielce strony pracodawców (ZP BCC).
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie posiedzenia.