Zespoły robocze

Zespół roboczy ds. bezpieczeństwa

 

 1. Zespół roboczy ds. bezpieczeństwa będzie się zajmował zagadnieniami między innymi z zakresu:
 • ochrony bezpieczeństwa obywateli,
 • służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne,
 • analizy przestępczości.
 1. W skład zespołu wchodzą:
  1. Władysław Ryszard Sulęta – strona rządowa – jako przewodniczący zespołu;
  2. Bolesław Telega – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych – jako członek zespołu;
  3. Zbigniew Koban – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność" – jako członek zespołu;
  4. Robert Zientarski – Forum Związków Zawodowych – jako członek zespołu;
  5. Tadeusz Zdunek – Związek Rzemiosła Polskiego – jako członek zespołu;
  6. Jerzy Zakrzewski – Konfederacja Lewiatan – jako członek zespołu;
  7. Jan Żółtowski – Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej – jako członek zespołu;
  8. Krzysztof Wrzesień – Związek Pracodawców Bussines Centre Club – jako członek zespołu;
  9. Alina Petruczenko – strona rządowa – jako członek zespołu;
  10. Zbigniew Bonarski – strona samorządowa – jako członek zespołu;
  11. Marcin Stefański – strona samorządowa – jako członek zespołu.

 

 1. Do zadań zespołu roboczego ds. gospodarczych należy m.in.:
  1. Analiza aktualnego stanu bezpieczeństwa regionu.
  2. Monitoring i analiza rozwoju zagrożeń na obszarze województwa pomorskiego.
  3. Monitoring i analiza zmian wprowadzanych w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne oraz ocena stopnia przygotowania ww. służb na wystąpienie ewentualnych zagrożeń.
  4. Analiza przestępczości (w tym przestępczości nieletnich) i współdziałania służb odpowiedzialnych za profilaktykę i bezpieczeństwo w regionie.
  5. Przygotowywanie opinii w zakresie działań podejmowanych przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w sytuacjach występowania niepokojów społecznych.
  6. Opiniowanie projektów aktów normatywnych oraz innych rozwiązań mających na celu modernizację i usprawnianie funkcjonowania służb publicznych..
  7. Przygotowywanie projektów opinii i stanowisk Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku w zakresie funkcjonowania służb publicznych.