Zespoły robocze

 1. Zespół roboczy ds. gospodarczych będzie się zajmował zagadnieniami między innymi z zakresu:
 • gospodarki morskiej,
 • przemysłu stoczniowego,
 • innowacji,
 • energetyki,
 • przemysłu chemicznego,
 • MŚP.
 1. W skład zespołu wchodzą:
  1. Mirosław Czapiewski – Związek Pracodawców Bussines Centre Club – jako przewodniczący zespołu;
  2. Adam Liszczewski – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych – jako członek zespołu;
  3. Krzysztof Dośla – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność" – jako członek zespołu;
  4. Czesław Kościerzyński – Forum Związków Zawodowych – jako członek zespołu;
  5. Tadeusz Zdunek – Związek Rzemiosła Polskiego – jako członek zespołu;
  6. Jolanta Szydłowska – Konfederacja Lewiatan – jako członek zespołu;
  7. Zbigniew Jarecki – Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej – jako członek zespołu;
  8. Radosław Rzepecki – strona rządowa – jako członek zespołu;
  9. Ireneusz Szweda – strona rządowa – jako członek zespołu;
  10. Adam Mikołajczyk – strona samorządowa – jako członek zespołu;
  11. Krzysztof Czopek – strona samorządowa – jako członek zespołu.

 

 1. Do zadań zespołu roboczego ds. gospodarczych należy m.in.:
  1. Analiza sytuacji gospodarczej województwa pomorskiego.
  2. Monitoring sektora energetycznego województwa w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa.
  3. Analiza spraw z zakresu gospodarki morskiej, zwłaszcza przemysłu stoczniowego, mogących wpływać na naruszenie pokoju społecznego.
  4. Monitorowanie sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w regionie.
  5. Ocena regionalnego systemu innowacji i wskazanie narzędzi wspierających rozwój innowacji w województwie.
  6. Analiza działań na rzecz zrównoważonego rozwoju przemysłu chemicznego w regionie pomorskim, podniesienia jego konkurencyjności i innowacyjności.
  7. Określenie strategicznych obszarów mających wpływ na ożywienie gospodarcze w województwie pomorskim.
  8. Identyfikowanie i wskazywanie sposobów, rozwiązywania podstawowych problemów w obszarze czynników hamujących rozwój gospodarczy regionu.
  9. Przygotowywanie projektów opinii i stanowisk Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku w zakresie zagadnień gospodarczych.