Zespoły robocze

 1. Zespół roboczy ds. społecznych będzie się zajmował zagadnieniami między innymi z zakresu:
 • ochrony zdrowia,
 • bezrobocia,
 • szkolnictwa,
 • energetyki,
 • transportu publicznego.
 1. W skład zespołu wchodzą:
  1. Franciszek Potulski – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych – jako przewodniczący zespołu;
  2. Bogdan Olszewski –– Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność"- jako członek zespołu;
  3. Daniel Ptach –– Forum Związków Zawodowych - jako członek zespołu;
  4. Dariusz Gobis – Związek Rzemiosła Polskiego – jako członek zespołu;
  5. Zbigniew Canowiecki – Konfederacja Lewiatan – jako członek zespołu;
  6. Jacek Szubstarski – Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej – jako członek zespołu;
  7. Dariusz Kaczmarek – Związek Pracodawców Bussines Centre Club – jako członek zespołu;
  8. Jerzy Karpiński – strona rządowa – jako członek zespołu;
  9. Katarzyna Stanulewicz – strona rządowa – jako członek zespołu;
  10. Joanna Witkowska – strona samorządowa – jako członek zespołu;
  11. Adam Krawiec – strona samorządowa – jako członek zespołu.

 

 1. Do zadań zespołu roboczego ds. społecznych należy m.in.:

 

 1. Analiza i ocena działań w zakresie polityki rynku pracy, szczególnie w zakresie przeciwdziałaniu bezrobociu i jego negatywnym skutkom.
 2. Dokonywanie analiz i formułowanie zaleceń odnośnie działań edukacyjnych w zakresie przygotowania osób młodych do wejścia na rynek pracy.
 3. Analiza działań związanych z planowaniem rozwoju transportu oraz organizowaniem transportu zbiorowego.
 4. Przygotowywanie projektów opinii i stanowisk Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku w zakresie spraw społecznych.