KOMUNIKATY
Komunikat z posiedzenia WRDS w Gdańsku z dnia 20 grudnia 2018 r.

Komunikat z posiedzenia WRDS w Gdańsku z dnia 20 grudnia 2018 r.

20 grudnia o godz. 13:00 w Sali Kameralnej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej odbyło się dwudzieste dziewiąte posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku, zgodnie z porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 5. Informacja na temat prac między posiedzeniami.
 6. Program Rodzina 500+, informacja o realizacji świadczenia wychowawczego w kontekście potencjału województwa, a kondycja rodzin pomorskich. Wprowadzenie do tematu przedstawiła pani Katarzyna Stanulewicz, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej PUW, Członek WRDS.
 7. Informacja dotycząca działań podmiotów wchodzących w skład WRDS w Gdańsku w sprawie zatrudnienia cudzoziemców na terenie województwa pomorskiego.
 8. Podsumowanie trzeciej rocznej kadencji i przekazanie przewodnictwa WRDS stronie pracodawców.
 9. Przedstawienie planu pracy Rady na 2019 rok.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie posiedzenia.
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod numerem telefonu 58 32 68 271 lub adresem e-mail: biuro.wrds@pomorskie.eu

Adres do korespondencji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk