Posiedzenie zespołu ds. społecznych 22.09.2021r

Posiedzenie zespołu ds. społecznych 22.09.2021r

W gościnnych progach Uniwersytetu Gdańskiego, w dniu 22 września 2021 roku odbyło się posiedzenie zespołu ds. społecznych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku. Tematy posiedzenia:

  1. Rozwój Uniwersytetu Gdańskiego znaczącym elementem Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 – Tematykę w tym zakresie przedstawił Prof. dr hab. Piotr Stepnowski Rektor Uniwersytetu Gdańskiego,
  2. Warunki zachowania dziedzictwa przyrodniczego – opanowanie chaosu urbanistycznego w zagospodarowaniu przestrzennym JST, Temat przedstawił Prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens – Politechnika Gdańska, ISOCARP
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod numerem telefonu 58 32 68 271 lub adresem e-mail: biuro.wrds@pomorskie.eu

Adres do korespondencji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk