Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku w dniu 27.01.2022r.

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku w dniu 27.01.2022r.

27 stycznia 2022 roku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w formie wideokonferencji z porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
  5. Informacja na temat prac między posiedzeniami WRDS.
  6. Plan pracy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku na rok 2022.
  7. Informacja o rodzajach i zakresie występowania chorób zawodowych, przeciwdziałania ich występowaniu oraz problemach związanych z rehabilitacją w tym zakresie.
  8. Sprawy
  9. Wolne wnioski.
  10. Zakończenie posiedzenia.

Choroby zawodowe 2017-2021.

Choroby zawodowe WSSE

WOMP prezentacja Promocja Zdrowia

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod numerem telefonu 58 32 68 271 lub adresem e-mail: biuro.wrds@pomorskie.eu

Adres do korespondencji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk