Posiedzenie Zespołu ds. bezpieczeństwa 8.06.2022r

Posiedzenie Zespołu ds. bezpieczeństwa 8.06.2022r

W dniu 8 czerwca br.  Sali im. Marszałka Piłsudskiego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku odbyło się posiedzenie Zespołu ds. bezpieczeństwa w temacie  „Zagrożenia oraz aktualna sytuacja związana z zagrożeniem wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt w Polsce – Afrykański pomór świń (ASF) oraz Ptasia grypa.”

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod numerem telefonu 58 32 68 271 lub adresem e-mail: biuro.wrds@pomorskie.eu

Adres do korespondencji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk