I.    Strona rządowa:

 1. Dariusz Drelich – Wojewoda Pomorski;
 2. Maria Opinc-Bennich – Kierownik Oddziału Paszportów w Gdyni, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku;
 3. Katarzyna Stanulewicz – Wydział Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

II.    Strona pracowników:

 1. Kazimierz Schreiber – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych;
 2. Franciszek Potulski – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych;
 3. Bolesław Zasada – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych;
 4. Bolesław Telega – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych;
 5. Stanisław Taube – Forum Związków Zawodowych;
 6. Czesław Kościerzyński – Forum Związków Zawodowych;
 7. Krystyna Dębkowska – Forum Związków Zawodowych;
 8. Katarzyna Leszcz-Cimoszko - Forum Związków Zawodowych;
 9. Krzysztof Dośla – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy  „Solidarność";
 10. Bogdan Olszewski – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy  „Solidarność";
 11. Zbigniew Koban – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy  „Solidarność";
 12. Stanisław Szukała – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy  „Solidarność".

III.    Strona pracodawców:

 1. Jolanta Szydłowska – Konfederacja Lewiatan;
 2. Zbigniew Canowiecki – Konfederacja Lewiatan;
 3. Piotr Soyka – Konfederacja Lewiatan;
 4. Maciej Dobrzyniecki – Związek Pracodawców Bussines Centre Club;
 5. Stefan Lubawski – Związek Pracodawców Bussines Centre Club;
 6. Katarzyna Czajka – Związek Pracodawców Bussines Centre Club;
 7. Jan Zarębski – Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. Paweł Pettke – Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej;
 9. Mariola Żmudzińska – Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej;
 10. Wiesław Szajda – Związek Rzemiosła Polskiego;
 11. Tadeusz Zdunek – Związek Rzemiosła Polskiego;
 12. Dariusz Gobis – Związek Rzemiosła Polskiego.

IV.    Strona samorządowa:

 1. Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego;
 2. Janusz Wróbel - Burmistrz Pruszcza Gdańskiego;
 3. Roland Budnik – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku.