Pracami WRDS kieruje prezydium WRDS, w skład którego wchodzi Przewodniczący WRDS i wszyscy Wiceprzewodniczący WRDS. Zgodnie z Ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240), członkami prezydium ze strony samorządowej jest Marszałek Województwa Pomorskiego, a ze strony rządowej Wojewoda Pomorski. Każda z reprezentatywnych organizacji związkowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców wskazuje po jednym Wiceprzewodniczącym WRDS.

Skład Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego:

  1. Dariusz Drelich – Wojewoda Pomorski;
  2. Bolesław Zasada  – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych;
  3. Stanisław Taube – Forum Związków Zawodowych;
  4. Krzysztof Dośla – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność";
  5. Jolanta Szydłowska – Konfederacja Lewiatan;
  6. Maciej Dobrzyniecki – Związek Pracodawców Bussines Centre Club;
  7. Jan Zarębski – Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej;
  8. Wiesław Szajda – Związek Rzemiosła Polskiego;
  9. Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego.