Aktualności
Stan realizacji Strategii rozwoju województwa pomorskiego oraz regionalnych planów strategicznych tematem posiedzenia WRDS w Gdańsku w dniu 24 maja 2018 r.

24 maja br. odbyło się 23. posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku, na którym zgromadzeni mieli możliwość zapoznania się z informacją i prezentacją na temat stanu realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. Przyjęto także stanowisko w sprawie zatrudniania cudzoziemców na terenie województwa pomorskiego w aspekcie wykorzystania osób do pracy przymusowej i możliwości zapobiegania niepożądanym procederom. Przyjęto dwóch nowych członków Rady oraz dokonano zmian w składach zespołów roboczych.

Gospodarka morska i zatrudnianie cudzoziemców tematami plenarnego posiedzenia WRDS 26 kwietnia 2018 r.

    W zeszły czwartek, 26 kwietnia, odbyło się posiedzenie plenarne Rady, na której głównymi tematami były: warunki pracy w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej oraz zatrudnienie obcokrajowców na terenie woj. pomorskiego. W wyniku posiedzenia przyjęto stanowisko dot. działalności Państwowej Inspekcji Pracy- Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku w zakresie gospodarki morskiej, dwa pozostałe prezentowane na posiedzeniu stanowiska (stanowisko dot. zatrudniania cudzoziemców na terenie województwa pomorskiego w aspekcie wykorzystania osób do pracy przymusowej i możliwości zapobiegania niepożądanym procederom oraz stanowisko w sprawie planowanego połączenia Lotosu i Orlenu) nie zostały przyjęte z uwagi na brak jednomyślności w zakresie ich treści. Postanowiono przekazać oba projekty do zespołów roboczych w celu ich dopracowania.

Posiedzenie plenarne WRDS w Gdańsku z dnia 22 marca 2018 r.

W dniu 22 marca 2018 roku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku, któremu przewodniczył Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.

Kalendarz wydarzeń
Usuń filtry X