STANOWISKA
Stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wzmacniania systemowej współpracy Rady Dialogu Społecznego z wojewódzkimi radami dialogu społecznego

Stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wzmacniania systemowej współpracy Rady Dialogu Społecznego z wojewódzkimi radami dialogu społecznego

Stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wzmacniania systemowej współpracy Rady Dialogu Społecznego z wojewódzkimi radami dialogu społecznego.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku wyraża poparcie dla wzmocnienia systemowej współpracy Rady Dialogu Społecznego z wojewódzkimi radami dialogu społecznego oraz inicjatyw i rozwiązań zmierzających do osiągnięcia tego celu.

Wypracowanie odpowiednich mechanizmów współpracy Rady Dialogu Społecznego z wojewódzkimi radami dialogu społecznego stanowi ważny element, który przysłuży się do systemowej współpracy między tymi gremiami. W perspektywie warta rozważania jest propozycja przedstawiona przez Konfederację Lewiatan utworzenia Zespołu do spraw dialogu regionalnego lub współpracy z wojewódzkimi radami dialogu społecznego, funkcjonującego jako kolejny zespół RDS bądź jako Podzespół Zespołu RDS ds. rozwoju dialogu społecznego. W przyszłości na forum zespołu mogło by dochodzić do regularnej wymiany informacji, spostrzeżeń i doświadczeń nie tylko miedzy poszczególnymi wojewódzkimi radami dialogu społecznego, ale również między reprezentantami Rady Dialogu Społecznego i przedstawicielami regionalnych instytucji dialogu społecznego.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku wyraża przekonanie, że współpraca oraz opracowywanie narzędzi ją wzmacniających między stronami dialogu społecznego na szczeblu ogólnokrajowym z partnerami dialogu społecznego na poziomie regionalnym i wzbogaconym o stronę samorządową, pozwoli na rozpatrywanie zagadnień z wielu perspektyw i przyczyni się tym samym do znajdowania adekwatnych rozwiązań problemów będących przedmiotem dialogu społecznego.

Do pobrania:

Stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wzmacniania systemowej współpracy Rady Dialogu Społecznego z wojewódzkimi radami dialogu społecznego

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod numerem telefonu 58 32 68 271 lub adresem e-mail: biuro.wrds@pomorskie.eu

Adres do korespondencji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk