Plenarne WRDS 27 maja 2021 r.

Plenarne WRDS 27 maja 2021 r.

W dniu 27 maja 2021 r. odbyło się zdalne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku,

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
  5. Informacja na temat prac między posiedzeniami WRDS.
  6. Gospodarka województwa pomorskiego perspektywa 2020 roku, omówienie skutków gospodarczych kryzysu COVID-19.
  7. Sprawy wniesione:
  • Procedowanie projektu uchwały Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne.
  1. Wolne wnioski.
  2. Zakończenie posiedzenia.
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod numerem telefonu 58 32 68 271 lub adresem e-mail: biuro.wrds@pomorskie.eu

Adres do korespondencji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk