SPRAWOZDANIA
Sprawozdanie z działalności WRDS  za okres piątej kadencji 19.12.2019 r. – 08.12.2020 r.

Sprawozdanie z działalności WRDS za okres piątej kadencji 19.12.2019 r. – 08.12.2020 r.

Do pobrania Sprawozdanie za okres piątej kadencji 19.12.2019 r. – 08.12.2020 r.
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod numerem telefonu 58 32 68 271 lub adresem e-mail: biuro.wrds@pomorskie.eu

Adres do korespondencji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk