Posiedzenie Prezydium 14 września 2021r.

Posiedzenie Prezydium 14 września 2021r.

W dniu 14 września 2021 r.  odbyło się zdalne posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku.  Spotkaniu przewodniczył Pan Krzysztof Dośla.

Porządek posiedzenia Prezydium, obejmował  następujące tematy:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 5. Omówienie przygotowań do posiedzenia WRDS w Gdańsku, w formie wideokonferencji, zaplanowanego na dzień 30 września 2021 r. w temacie:

Wspólny bilet w komunikacji publicznej – komunikacji miejskiej, SKM, PR – sposób dystrybucji biletów komunikacji miejskiej, szczególnie w czasie pandemii COVID-19.

 1. Uzupełnienie planu pracy:
 • wprowadzenie do porządku obrad Prezydium WRDS planowanego na 12 października, dodatkowego tematu „Funkcjonowanie Inspekcji Pracy na szczeblu krajowym i regionalnym”.
 • wprowadzenie do porządku obrad posiedzenia WRDS planowanego na 30 września, dodatkowych dwóch tematów:

– Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 – konsultacje społeczne.

– podjęcie decyzji odnośnie poparcia stanowiska Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Województwie Małopolskim z dnia 23 sierpnia w sprawie potępienia ataków na punkty szczepień przeciwko Covid-19.

 1. Sprawy wniesione.
 • Aplikowanie o środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych przez JST.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zakończenie posiedzenia.
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod numerem telefonu 58 32 68 271 lub adresem e-mail: biuro.wrds@pomorskie.eu

Adres do korespondencji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk