Posiedzenie Zespołu ds. gospodarczych 5.10.2021r.

Posiedzenie Zespołu ds. gospodarczych 5.10.2021r.

5 października r. odbyło się w formie wideokonferencji posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia WRDS., z następującym porządkiem obrad:

  1. Wojewódzki Urząd Pracy – dane – demografia, wykształcenie, bierność, bezrobocie, bariery w aktywizacji zawodowej kobiet.
  2. Karolina Lipińska – „Tytanki pracy. Kobiety na rynku pracy w dobie cyfrowej transformacji”, z informacjami:

✔ na ile Polki zdają sobie sprawę z zachodzących zmian związanych z cyfrową rewolucją,

✔ czy są gotowe zdobywać nowe kompetencje, dzięki którym będą mieć szansę na poprawę swojej konkurencyjność na rynku pracy,

✔ w jaki sposób pandemia i związana z nią intensyfikacja rozwoju branży cyfrowej wpłynęły na kobiety,

✔ co pozwoliło im przetrwać ten wyjątkowo trudny czas oraz podołać nowym wyzwaniom i obowiązkom, które przyniósł ostatni rok,

✔ co możemy zrobić, żeby poprawić ich trudną sytuację.

  1. Małgorzata Wokacz – Zaborowska – równość kobiet i mężczyzn (Polska, Europa), praca opiekuńcza kobiet, luka płacowa, kobiety na stanowiskach (kobiety w zarządach Polska, ilość kobiet we władzach spółek na Pomorzu – TOP 100), stereotypy w awansie.
  2. Mirosław Czapiewski –  Podsumowanie i Rekomendacje. Stanowisko.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod numerem telefonu 58 32 68 271 lub adresem e-mail: biuro.wrds@pomorskie.eu

Adres do korespondencji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk