Posiedzenie Zespołu ds. Społecznych 6.10.2021

Posiedzenie Zespołu ds. Społecznych 6.10.2021

6 października 2021 roku obyło się posiedzenie Zespołu ds. społecznych. Tematy posiedzenia :

  1. Wspólny bilet w komunikacji publicznej – komunikacja miejska, SKM, PR – sposób dystrybucji biletów komunikacji miejskiej, szczególnie w czasie pandemii COVID-19.
  1. Stan zatrudnienia i poziom wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych powiatu i wybranych gmin z powiatu puckiego, przygotował Pan Tomasz Lewicki Prezes oddziału ZNP w Pucku.
  1. Propozycja zmian w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli – Warszawa 21 września 2021r.
  2. Analiza wynagrodzeń nauczycieli wynikająca ze zmian proponowanych przez MEiN.
  3. System ustalania wynagrodzeń nauczycieli – opracowania zaopiniowane przez WRDS w kwietniu 2018 roku.
  4. Analiza porównawcza wybranych pozycji planów budżetowych państwa w latach 2018-2022.
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod numerem telefonu 58 32 68 271 lub adresem e-mail: biuro.wrds@pomorskie.eu

Adres do korespondencji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk