Posiedzenie Prezydium 12.10.2021r.

Posiedzenie Prezydium 12.10.2021r.

W dniu 12 października 2021 r.  odbyło się zdalne posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku.  Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 5. Funkcjonowanie Inspekcji Pracy na szczeblu krajowym i regionalnym.
 6. Omówienie przygotowań do posiedzenia WRDS w Gdańsku, w formie wideokonferencji, zaplanowanego na dzień 28 października 2021 r. w temacie: Ukryty potencjał dla gospodarki – równość na rynku pracy.
 1. Sprawy wniesione.
 • Realizacja wypłat dodatkowych świadczeń pieniężnych dla osób zajmujących się zwalczaniem COVID-19.
 • Objęcie dodatkiem Covidowym pracowników Domów Pomocy Społecznej i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej.
 • Opinia do projektu wojewódzkiego planu transformacji dla województwa pomorskiego na lata 2022-2026.
 • Sytuacja w Porcie Gdańskim Eksploatacja.
 • Stanowisko Pomorskiej Rady Oświatowej w sprawie sytuacji kadrowej w szkołach i placówkach oświatowych oraz prestiżu zawodu nauczyciela z dnia 28 września 2021 roku.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zakończenie posiedzenia.
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod numerem telefonu 58 32 68 271 lub adresem e-mail: biuro.wrds@pomorskie.eu

Adres do korespondencji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk