STANOWISKA
Stanowisko WRDS z dnia 14.12.2021roku w sprawie poprawy obsługi interesantów  w  urzędach

Stanowisko WRDS z dnia 14.12.2021roku w sprawie poprawy obsługi interesantów w urzędach

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 14/2021

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku

z dnia 14.12.2021 r.

Stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 14.12.2021roku w sprawie poprawy obsługi interesantów

w  urzędach

 

Zapoznawszy się z postulatami zawartymi w piśmie Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw z dnia 22.11.2021 r. dotyczącymi podjęcia działań mających na celu poprawę obsługi w urzędach, Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku rekomenduje wsparcie wskazanych w piśmie działań usprawniających obsługę urzędową. Wskazuje również na potrzebę realizacji działań usprawniających działanie urzędów publicznych w trakcie trwania zagrożenia epidemiologicznego za zachowaniem nadrzędnych praw obywatelskich.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod numerem telefonu 58 32 68 271 lub adresem e-mail: biuro.wrds@pomorskie.eu

Adres do korespondencji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk