Posiedzenie Zespołu ds. społecznych 2.02.2022r.

Posiedzenie Zespołu ds. społecznych 2.02.2022r.

2 lutego 2022 roku w formie wideokonferencji odbyło się posiedzenie Zespołu ds. społecznych z porządkiem obrad:

  1. Rolnictwo Województwa Pomorskiego w świetle wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2020.
  2. Kształcenie kadr na potrzeby przemysłu okrętowego na poziomie wyższym.
  3. Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2022.
  4. Sprawy różne.
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod numerem telefonu 58 32 68 271 lub adresem e-mail: biuro.wrds@pomorskie.eu

Adres do korespondencji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk