Posiedzenie Zespołu ds. bezpieczeństwa 9 luty 2022 rok

Posiedzenie Zespołu ds. bezpieczeństwa 9 luty 2022 rok

W dniu 9 lutego w formie wideokonferencji odbyło się posiedzenie Zespołu ds. bezpieczeństwa w temacie „Czyny Suicydalne wśród dzieci i młodzieży w wieku do 18 roku życia”.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod numerem telefonu 58 32 68 271 lub adresem e-mail: biuro.wrds@pomorskie.eu

Adres do korespondencji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk