Posiedzenie Prezydium WRDS 8 luty 2022 rok

Posiedzenie Prezydium WRDS 8 luty 2022 rok

8 lutego odbyło się posiedzenie Prezydium w formie wideokonferencji z porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 5. Regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2022.
 6. Wpływ polityki ZUS i nowych rozwiązań prawnych z zakresu ubezpieczeń społecznych na sytuację kobiet ze szczególnym uwzględnieniem prowadzących działalność gospodarczą.
 7. Sprawy organizacyjne:
 • Projekt Uchwały dotyczącej zmiany w zespołach roboczych.
 • Rozpatrzenie propozycji zmian w planie pracy WRDS.
 1. Sprawy wniesione.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zakończenie posiedzenia.
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod numerem telefonu 58 32 68 271 lub adresem e-mail: biuro.wrds@pomorskie.eu

Adres do korespondencji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk