Posiedzenie Zespół ds. gospodarczych 7.02.2022

Posiedzenie Zespół ds. gospodarczych 7.02.2022

w dniu 7 lutego w formie wideokonferencji odbyło się posiedzenie Zespołu ds. gospodarczych, z porządkiem:

  1. Stanowisko Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw w sprawie kobiet prowadzących działalność gospodarczą, którym ZUS obniżył zadeklarowaną podstawę wymiaru składki.
  2. Sprawy wniesione – różne.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod numerem telefonu 58 32 68 271 lub adresem e-mail: biuro.wrds@pomorskie.eu

Adres do korespondencji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk