Posiedzenie Prezydium 8 marca 2022 rok

Posiedzenie Prezydium 8 marca 2022 rok

W dniu 8 marca 2022 roku odbyło się posiedzenie Prezydium z poniższym porządkiem.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 5. Rola przedsiębiorców w kształceniu zawodowym na potrzeby rynku pracy. Współpraca szkół z przedsiębiorcami. Przedsiębiorcy jako pracodawcy zatrudniający młodocianych pracowników. Korzyści, zobowiązania, aktualna sytuacja, perspektywy i zagrożenia.
 6. Czyny Suicydalne wśród dzieci i młodzieży w wieku do 18 roku życia.
 7. Sytuacja związana z wojną na Ukrainie, mająca znaczący wpływ na rynek pracy województwa pomorskiego.
 8. Sprawy organizacyjne:
 • Wyniki głosowania korespondencyjnego.
 • Zmiany osobowe w zespołach roboczych.
 • Uzgodnienie kandydatury na przewodniczącego Zespołu ds. gospodarczych.
 1. Sprawy wniesione.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zakończenie posiedzenia.
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod numerem telefonu 58 32 68 271 lub adresem e-mail: biuro.wrds@pomorskie.eu

Adres do korespondencji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk