Zespół ds. gospodarczych 16 marca 2022r.

Zespół ds. gospodarczych 16 marca 2022r.

W dniu 16 marca odbyło się posiedzenie Zespołu ds. gospodarczych w temacie:

Przygotowanie projektu stanowiska WRDS w sprawie roli przedsiębiorców w kształceniu zawodowym na potrzeby pomorskiego rynku pracy i aktualnych wyzwań w tym obszarze.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod numerem telefonu 58 32 68 271 lub adresem e-mail: biuro.wrds@pomorskie.eu

Adres do korespondencji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk