Zespół ds. ochrony zdrowia 22 marca 2022

Zespół ds. ochrony zdrowia 22 marca 2022

22 marca 2022 roku odbyło się posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia w poniższych tematach:

  1. Omówienie przygotowania stanowiska w sprawie psychiatrii dziecięcej.
  2. Omówienie przygotowań do czerwcowego posiedzenia WRDS dot. Stanu  Profilaktyki i rehabilitacji w województwie pomorskim.
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod numerem telefonu 58 32 68 271 lub adresem e-mail: biuro.wrds@pomorskie.eu

Adres do korespondencji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk