Zespół ds. społecznych 16 marca 2022

Zespół ds. społecznych 16 marca 2022

W dniu 16 marca odbyło się w formie zdalnej posiedzenie Zespołu ds. społecznych w tematach:

  1. Ocena stanu i skuteczności pomocy społecznej za rok 2020.
  2. Wyzwania związane z procesem deinstytucjonalizacji usług społecznych, w tym w szczególności opiekuńczych.
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod numerem telefonu 58 32 68 271 lub adresem e-mail: biuro.wrds@pomorskie.eu

Adres do korespondencji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk