Posiedzenie Zespołu ds. społecznych i Zespołu ds. gospodarczych 6 kwietnia 2022r.

Posiedzenie Zespołu ds. społecznych i Zespołu ds. gospodarczych 6 kwietnia 2022r.

W dniu 6 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. społecznych i Zespołu ds. gospodarczych w tematach:

  1. Ocena sytuacji społeczno-gospodarczej Województwa pomorskiego na tle Polski.
  2. Problemy Dialogu Społecznego w okresie pandemii.
  3. Zarządzanie rozwojem umiejętności jako nowy format myślenia o rynku pracy i edukacji na przykładzie inicjatyw podejmowanych przez Samorząd WP.
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod numerem telefonu 58 32 68 271 lub adresem e-mail: biuro.wrds@pomorskie.eu

Adres do korespondencji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk