Posiedzeniu Prezydium 12 kwietnia 2022 rok

Posiedzeniu Prezydium 12 kwietnia 2022 rok

w dniu 12 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Prezydium zgodnie z porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 5. Przygotowanie do posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego planowanego na 28 kwietnia 2022 w tematach:
  1. Ocena sytuacji społeczno-gospodarczej Województwa Pomorskiego na tle Polski.
  2. Obsługa cudzoziemców przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku.
 6. Sprawy wniesione.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie posiedzenia.
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod numerem telefonu 58 32 68 271 lub adresem e-mail: biuro.wrds@pomorskie.eu

Adres do korespondencji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk