Posiedzenie Prezydium 10.05.2022r.

Posiedzenie Prezydium 10.05.2022r.

1w dniu 10 maja odbyło się zdalne posiedzenie Prezydium zgodnie z poniższym porządkiem:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 5. Przygotowanie do posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego planowanego na 26 maja 2022 w temacie „Sytuacja gospodarcza województwa pomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki morskiej i kształcenia kadr na jej potrzeby.”
 6. Pytania do sprawozdania z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku za 2021 rok.
 7. Głosowanie Uchwały w sprawie powołania doraźnego zespołu problemowego, dotyczącego proponowanych zmian w regulaminie WRDS.
 8. Omówienie sytuacji pracowników w Bałtyckim Terminalu Zbożowym w Gdyni.
 9. Sprawy organizacyjne.
  1. Podjęcie decyzji w sprawie zaproszenia Rady i Dyrekcji Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia na posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w dniu 30.06.2022r.
 10. Sprawy wniesione.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie posiedzenia.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod numerem telefonu 58 32 68 271 lub adresem e-mail: biuro.wrds@pomorskie.eu

Adres do korespondencji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk