Posiedzenie Prezydium 14.06.2022r.

Posiedzenie Prezydium 14.06.2022r.

W dniu 14 czerwca 2022 roku odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku, w  formie wideokonferencji, według poniższego porządku obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 5. Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna w województwie pomorskim.
 6. Wyzwania i finansowanie hospicjów dziecięcych i perinatalnych.
 7. Projekt zmian do regulaminu WRDS w Gdańsku.
 8. Wyznaczenie kandydata do Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego.
 9. Sprawy wniesione.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie posiedzenia.
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod numerem telefonu 58 32 68 271 lub adresem e-mail: biuro.wrds@pomorskie.eu

Adres do korespondencji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk