Posiedzenie WRDS 26.05.2022r.

Posiedzenie WRDS 26.05.2022r.

26 maja 2022 r. godz. 13:00 w Sali Okrągłej im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyło się posiedzenie WRDS zgodnie z porządkiem:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
  5. Informacja na temat prac między posiedzeniami WRDS.
  6. Sytuacja gospodarcza województwa pomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki morskiej i kształcenia kadr na jej potrzeby.
  7. Sprawy
  8. Wolne wnioski.
  9. Zakończenie posiedzenia.

POMORSKA_GOSPODARKA_WRDS 26.05_fin

FORUM OKRĘTOWE

Uniwersytet Gdański_kształcenie kadr na potrzeby gospodarki morskiej

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod numerem telefonu 58 32 68 271 lub adresem e-mail: biuro.wrds@pomorskie.eu

Adres do korespondencji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk