Posiedzenie WRDS 30.06.2022r.

Posiedzenie WRDS 30.06.2022r.

 

30 czerwca 2022 r. w Sali Okrągłej im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyło się wspólne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku i Rady Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zgodnie z poniższym porządkiem:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 5. Informacja na temat prac między posiedzeniami WRDS.
 6. Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna w województwie pomorskim.
 7. Przyjęcie Opinii Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 30.06.2022 roku dotyczącej profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej w województwie pomorskim.
 8. Przyjęcie Stanowiska Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej w województwie pomorskim.
 9. Wyzwania i finansowanie hospicjów dziecięcych i perinatalnych.
 10. Przyjęcie Stanowiska Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie finansowania hospicjów dziecięcych i perinatalnych.
 11. Propozycje zmian w regulaminie WRDS w Gdańsku.
 12. Uchwała w sprawie zmian w regulaminie WRDS w Gdańsku.
 13. Wskazanie kandydata WRDS do Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego.
 14. Sprawy
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie posiedzenia.

Hospicja perinatalne i dziecięce PREZENTACJA NA ostateczna

Profilaktyka i Rehabilitacja

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod numerem telefonu 58 32 68 271 lub adresem e-mail: biuro.wrds@pomorskie.eu

Adres do korespondencji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk