Posiedzenie WRDS w Gdańsku 28.04.2022r.

Posiedzenie WRDS w Gdańsku 28.04.2022r.

28 kwietnia 2022 r. godz. 13:00, w Sali Okrągłej im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyło się posiedzenie WRDS z następującym porządkiem:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
  5. Informacja na temat prac między posiedzeniami WRDS.
  6. Ocena sytuacji społeczno-gospodarczej Województwa Pomorskiego na tle Polski.
  7. Obsługa cudzoziemców przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku oraz zatrudnianie pracowników z Ukrainy.
  8. Sprawy
  9. Wolne wnioski.
  10. Zakończenie posiedzenia.

Analiza SWOT woj.pomorskiego w ujęciu statystycznym GUS

Obsługa cudzoziemców PUW_WRDS kwiecień 2022

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod numerem telefonu 58 32 68 271 lub adresem e-mail: biuro.wrds@pomorskie.eu

Adres do korespondencji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk