Posiedzenie Zespołu ds. gospodarczych 19.05.2022r.

Posiedzenie Zespołu ds. gospodarczych 19.05.2022r.

W dniu 19 maja o godzinie 12.00 w salce konferencyjnej nr 326 A, Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyło się posiedzenie Zespołu ds. gospodarczych z następującym porządkiem:

Przygotowanie do posiedzenia WRDS zaplanowanego na 26 maja w temacie „Sytuacja gospodarcza województwa pomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki morskiej i kształceniem kadr na jej potrzeby’’.

  1. Przedstawienie informacji przygotowanej przez Departament Rozwoju Gospodarczego UMWP.
  2. Przygotowanie projektu stanowiska WRDS w powyższej sprawie.
  3. Sprawy organizacyjne.
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod numerem telefonu 58 32 68 271 lub adresem e-mail: biuro.wrds@pomorskie.eu

Adres do korespondencji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk