Posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia 10.06.2022r

Posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia 10.06.2022r

W dniu 10 czerwca w formie wideokonferencji odbyło się posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia w tematach:

  1. Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna w województwie pomorskim.
  2. Wyzwania i finansowanie hospicjów dziecięcych i perinatalnych.
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod numerem telefonu 58 32 68 271 lub adresem e-mail: biuro.wrds@pomorskie.eu

Adres do korespondencji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk