Posiedzenie Zespołu ds. społecznych 1.06.2022r.

Posiedzenie Zespołu ds. społecznych 1.06.2022r.

W dniu 1 czerwca br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. społecznych w Sali 133c Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Porządek obrad:

  1. Warunki pracy pracowników sezonowych w gastronomii, w tym problemy związane z zatrudnianiem młodocianych oraz cudzoziemców.
  2. Charakterystyka rynku pracy w powiecie nowodworskim oraz skuteczność podstawowych form aktywizacji zawodowej na przestrzeni lat 2020-2021.
  3. Podsumowanie pracy Zespołu w pierwszym półroczu 2022 i omówienie planu przygotowań do realizacji zadań na drugie półrocze.
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod numerem telefonu 58 32 68 271 lub adresem e-mail: biuro.wrds@pomorskie.eu

Adres do korespondencji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk