Posiedzenie Zespołu ds. społecznych 4.05.2022r.

Posiedzenie Zespołu ds. społecznych 4.05.2022r.

W dniu 4 maja odbyło się posiedzenie Zespołu ds. społecznych WRDS w Sali 133c Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z następującym porządkiem obrad.

  1. Agencja pracy tymczasowej – egzekwowanie przepisów o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.
  2. Prawidłowość przestrzegania przepisów o pracy zmianowej.
  3. Informacja o opracowaniach przedstawionych na posiedzeniu WRDS  w dniu 28 kwietnia br.
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod numerem telefonu 58 32 68 271 lub adresem e-mail: biuro.wrds@pomorskie.eu

Adres do korespondencji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk