Posiedzenie Prezydium 13 września 2022r.

Posiedzenie Prezydium 13 września 2022r.

w dniu 13 września 2022 roku w formie zdalnej odbyło się posiedzenie Prezydium z poniższym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 5. Propozycje porządku obrad posiedzenia WRDS w dniu 29.09.2022r.
  1. Wybrane zagadnienia odnośnie założeń i wdrożenia Polskiego Ładu.
  2. Uchwała w sprawie zmian w regulaminie WRDS.
 6. Ustalenie listy gości zaproszonych na posiedzenie WRDS.
 7. Podjęcie decyzji odnośnie formy posiedzeń w związku z wnioskiem Pana Artura Kowalczyka ( stacjonarne czy zdalne ).
 8. Sprawy wniesione.
  1. Propozycja uzupełnienia planu pracy WRDS o temat: Skutki rezygnacji przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych z kontynuowania certyfikowania gospodarki leśnej w systemie FSC.
  2. Prośba Departamentu Rozwoju Gospodarczego UM o wyznaczenie przedstawiciela WRDS do Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji.
 1. Sprawy bieżące i wolne wnioski.                                                                     1. Zaproszenie Pana Daniela Obajtka Prezesa Zarządu PKN Orlen na posiedzenie WRDS w dniu 29.09.2022r.
 2. Zakończenie posiedzenia.
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod numerem telefonu 58 32 68 271 lub adresem e-mail: biuro.wrds@pomorskie.eu

Adres do korespondencji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk