Posiedzenie Zespołu ds. gospodarczych 8 września 2022r.

Posiedzenie Zespołu ds. gospodarczych 8 września 2022r.

W dniu 8 września o godzinie 12.00 w salce konferencyjnej  Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyło się posiedzenie Zespołu ds. gospodarczych z porządkiem obrad:

  1. Stan finansów oraz inwestycji po wprowadzeniu Polskiego Ładu w województwie pomorskim.
  2. Sytuacja gospodarcza przedsiębiorstw po wprowadzeniu przepisów Polskiego Ładu.
  3. Sprawy bieżące.
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod numerem telefonu 58 32 68 271 lub adresem e-mail: biuro.wrds@pomorskie.eu

Adres do korespondencji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk