Posiedzenie Zespołu ds. społecznych 7 września 2022

Posiedzenie Zespołu ds. społecznych 7 września 2022

W dniu 7 września o godzinie 12.00  w salce konferencyjnej Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyło się posiedzenie Zespołu ds. społecznych, z poniższym porządkiem obrad.

  1. Stan edukacji szkolnej w okresie roku szkolnego 2021/2022 w województwie pomorskim.
  2. Edukacja zdalna z bliska – konsekwencje i efekty z perspektywy ucznia.
  3. Informacja o przygotowaniach do następnego posiedzenia Zespołu w dniu 5 października.
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod numerem telefonu 58 32 68 271 lub adresem e-mail: biuro.wrds@pomorskie.eu

Adres do korespondencji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk