Posiedzenie Zespołu ds. gospodarczych 3.10.2022r.

Posiedzenie Zespołu ds. gospodarczych 3.10.2022r.

w dniu 3 października odbyło się posiedzenie Zespołu ds. gospodarczych z poniższym programem:

  1. Ocena funkcjonowania transportu kolejowego w województwie pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Metropolitarnego – Krzysztof Czopek Dyrektor Departamentu Infrastruktury UM.
  2. Sprawy bieżące.
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod numerem telefonu 58 32 68 271 lub adresem e-mail: biuro.wrds@pomorskie.eu

Adres do korespondencji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk