Posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia 6.10.2022r.

Posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia 6.10.2022r.

w dniu 6 października br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia w temacie przygotowań listopadowego posiedzenia plenarnego WRDS w sprawie oceny aktualnego stanu pomorskiej służby zdrowia.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod numerem telefonu 58 32 68 271 lub adresem e-mail: biuro.wrds@pomorskie.eu

Adres do korespondencji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk