Posiedzenie Zespołu ds. społecznych 5.10.2022r.

Posiedzenie Zespołu ds. społecznych 5.10.2022r.

Posiedzenie Zespołu odbyło się w Starostwie powiatu człuchowskiego z następującym porządkiem obrad:

  1. Kształcenie w zawodach „niszowych”.
  2. Zarządzanie rozwojem umiejętności jako nowy format myślenia o rynku pracy i edukacji na przykładzie inicjatyw podejmowanych przez Samorząd Województwa Pomorskiego.
  3. Sprawy wniesione.
  4. Harmonogram przygotowania konferencji dotyczącej perspektyw rozwoju „małych miast” w woj. pomorskim w powiązaniu z realizacją Strategii Rozwoju WP2030.
  5. Informacja o niepokoju (protestach) w środowisku oświaty.
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod numerem telefonu 58 32 68 271 lub adresem e-mail: biuro.wrds@pomorskie.eu

Adres do korespondencji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk