Posiedzenie Prezydium 11.10.2022r.

Posiedzenie Prezydium 11.10.2022r.

11 października odbyło się posiedzenie Prezydium w formie wideokonferencji z poniższym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 5. Propozycje porządku obrad posiedzenia WRDS w dniu 27.10.2022r
  1. Ocena funkcjonowania transportu kolejowego w województwie pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Metropolitarnego.
  2. Ustalenie listy gości zaproszonych na posiedzenie WRDS.
  3. Projekt stanowiska WRDS w sprawie decyzji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku z kontynuowania certyfikacji gospodarki leśnej w systemie FSC.
 6. Sprawy wniesione.
 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 8. Zakończenie posiedzenia.
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod numerem telefonu 58 32 68 271 lub adresem e-mail: biuro.wrds@pomorskie.eu

Adres do korespondencji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk