Posiedzenie Zespołu ds. bezpieczeństwa 12.10.2022r.

Posiedzenie Zespołu ds. bezpieczeństwa 12.10.2022r.

W dniu 12 października odbyło się posiedzenie Zespołu ds. bezpieczeństwa w temacie: „Omówienie przygotowań do posiedzenia Prezydium WRDS w dniu 8 listopada oraz posiedzenia plenarnego WRDS w dniu 24 listopada w temacie „Aktualne zagrożenia w cyberprzestrzeni. Zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy w cyberprzestrzeni”.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod numerem telefonu 58 32 68 271 lub adresem e-mail: biuro.wrds@pomorskie.eu

Adres do korespondencji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk