Posiedzenie Plenarne WRDS 13.12.2022r

Posiedzenie Plenarne WRDS 13.12.2022r

w dniu 13 grudnia br. odbyło się posiedzenie plenarne WRDS w Gdańsku z poniższym porządkiem:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 5. Informacja na temat prac między posiedzeniami WRDS.
 6. Przegląd działań stron dialogu społecznego w aspekcie zobowiązań wspierania powrotu kobiet na rynek pracy.
 7. Przyjęcie stanowiska w sprawie sytuacji w branży wodociągowo-kanalizacyjnej.
 8. Wyniki głosowania korespondencyjnego Uchwał z 24 listopada br.
 9. Głosowanie w sprawie proponowanych zmian do regulaminu WRDS w Gdańsku.
 10. Głosowanie w sprawie decyzji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, o rezygnacji z kontynuowania certyfikacji gospodarki leśnej w systemie FSC.
 11. Przyjęcie sprawozdania z siódmej rocznej kadencji i przekazanie przewodnictwa WRDS w Gdańsku nowemu przewodniczącemu.
 12. Propozycje do planu pracy WRDS na rok 2023.
 13. Sprawy wniesione.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie posiedzenia.
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod numerem telefonu 58 32 68 271 lub adresem e-mail: biuro.wrds@pomorskie.eu

Adres do korespondencji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk