Posiedzenie Prezydium 13.12.2022r.

Posiedzenie Prezydium 13.12.2022r.

w dniu 13 grudnia br. odbyło się posiedzenie Prezydium z poniższym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 5. Omówienie przygotowań do posiedzenia WRDS w Gdańsku zaplanowanego w dniu 13 grudnia o godzinie 13.00 w tematach:
  • Informacja stron dialogu społecznego w aspekcie zobowiązań wspierania powrotu kobiet na rynek pracy.
  • Projekt stanowiska w sprawie sytuacji w branży wodociągowo-kanalizacyjnej.
  • Wyniki głosowania korespondencyjnego Uchwał z 24 listopada br.
  • Ustalenie głosowania w sprawie proponowanych zmian do regulaminu WRDS w Gdańsku.
  • Ustalenie głosowania w sprawie decyzji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, o rezygnacji z kontynuowania certyfikacji gospodarki leśnej w systemie FSC,
  • Przyjęcie sprawozdania z siódmej rocznej kadencji i przekazanie przewodnictwa WRDS w Gdańsku nowemu przewodniczącemu
  • Propozycje do planu pracy WRDS na rok 2023.
 6. Sprawy wniesione.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie posiedzenia.
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod numerem telefonu 58 32 68 271 lub adresem e-mail: biuro.wrds@pomorskie.eu

Adres do korespondencji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk