KONTAKT
Obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
Włodzimierz Szordykowski

Włodzimierz Szordykowski

Sekretarz WRDS w Gdańsku

w.szordykowski@pomorskie.eu 58 32 68 209
Agnieszka Grabowska

Agnieszka Grabowska

Biuro WRDS w Gdańsku

biuro.wrds@pomorskie.eu 58 32 68 271

Adres do korespondencji:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Adres biura:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku
ul. Rzeźnicka 58, 80-810 Gdańsk, pok. 109