Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 24.03.2022

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 24.03.2022

24 marca 2022 roku odbyło się w formie wideokonferencji posiedzenie WRDS z poniższym porządkiem obrad.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 5. Informacja na temat prac między posiedzeniami WRDS.
 6. Rola przedsiębiorców w kształceniu zawodowym na potrzeby rynku pracy. Współpraca szkół z przedsiębiorcami. Przedsiębiorcy jako pracodawcy zatrudniający młodocianych pracowników. Korzyści, zobowiązania, aktualna sytuacja, perspektywy i zagrożenia.
 7. Czyny suicydalne wśród dzieci i młodzieży w wieku do 18 roku życia.
 8. Głosowanie w sprawie poparcia stanowiska Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw z dnia 20.01.2022r.
 9. Przyjęcie Uchwały Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 24.03.2022 roku zmieniającej uchwałę nr 3 w sprawie powołania stałych zespołów roboczych.
 10. Sprawy
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie posiedzenia.

Prezentcja Samobójstwa roczna 2021

2022.03.24-przedsiębiorcy-kształcenie-zawodowe-rynek-pracy-prezentacja-wrdsFIN

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod numerem telefonu 58 32 68 271 lub adresem e-mail: biuro.wrds@pomorskie.eu

Adres do korespondencji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk